Quy Định Người Dùng

Quyền của Gamebanca.net

 • Cung cấp các nội dung, dịch vụ cho cộng đồng (Trừ các vấn đề bị CẤM theo quy định của pháp luật
 • Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ
 • Trong quá trình sử dụng, nếu NSD vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào, chúng tôi có toàn quyền khóa tài khoản hoặc xóa bỏ tài khoản của NSD mà không cần sự đồng ý và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào
 • Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng website Gamebanca.net, chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sủ dụng website cũng như sẽ báo lên cơ quan chính quyền giải quyết vụ việc nếu cần
 • Khi phát hiện những hành vi như hack, truyền bá nội dung cấm,…Chúng tôi có quyền sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để báo cáo lên các cơ quan chính quyền giải quyết theo quy định pháp luật
 • Trong trường hợp chúng tôi nhận được báo cáo vi phạm từ NSD khác, thì sẽ tiến hành kiểm tra và giám sát hành vi của người bị tố cáo và nếu phát hiện vi phạm, Gamebanca.net sẽ lập tức xóa toàn quyền của chủ tài khoản bị tố cáo. Tùy thuộc vào mức độ vi phạm chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử phạt hợp lý

Trách nhiệm của Gamebanca.net

 • Có trách nhiệm hỗ trợ NSD trong quá trình sử dụng website Gamebanca.net
 • Bảo mật thông tin tài khoản của NSD, thông báo cho người dùng về Quyền và trách nhiệm của Người sử dụng và các rủi ro có thể xảy ra khi lưu trữ, trao đổi thông tin trên internet
 • Nhận và giải quyết các thông tin khiếu nại của NSD phát sinh trong quá trình sử dụng website Gamebanca.net. Tuy nhiên chỉ giải quyết đối với các tài khoản đăng ký đầy đủ các thông tin, trung thực và chính xác
 • Đảm bảo quyền quyết định của NSD khi cho phép thông tin cá nhân của mình cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân nào đó
 • Không chủ động cung cấp thông tin công khai có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP
 • Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ, ngăn chặn các thông tin sai lệch, có nội dụng vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP khi có yêu cầu
 • Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của NSD có liên quan đến các vấn đề khủng bố, tội phạm
 • Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người xây dựng trang và người xây dựng nội dung trên trang theo quy định của Bộ Thông Tin Và Truyền thông. Đảm bảo các thông tin cung cấp hoàn toàn chính xác và trung thực
 • Báo cáo theo quy định và chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

 • Gamebanca.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào về hệ thống trong quá trình sử dụng
 • Nếu phát sinh rủi ro ở trường hợp bất khả kháng (Chập điện, hư phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet,…) người dùng phải chấp nhận những rủi ro nếu có. Chúng tôi cam kết sẽ giảm thiểu rủi ro nhất có thể  tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh trong trường hợp này
 • Gamebanca.net sẽ hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về giao dịch của NSD với bên thứ 3 trong quá trình truy cập sử dụng website Gamebanca.net
 • Bài viết, hình ảnh của NSD có thể bị hạn chế nếu nó không phù hợp với quy chuẩn cộng đồng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bài viết nào. Nội dung do NSD đăng không phản ánh được quan điểm hay chính sách của chúng tôi. Chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát, hạn chế hay loại bỏ các nội dung đăng tải (Trừ khi nó vi phạm quy chuẩn cộng đồng, vi phạm pháp luật)
 • ĐẶC BIỆT KHUYẾN CÁO: Gamebanca.net KHÔNG khuyến khích người xem đầu tư vào game NFT hay game bắn cá. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Người sử dụng bị lừa đảo, trừ tiền, mất tiền hoặc bị vấn đề gì đó nếu nằm ngoài phạm vi đảm bảo của chúng tôi. NSD sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi giao dịch nào của mình ở trên Gamebanca.net